Kåring av årets 2023

Kåring av årets 2023
Årets lærebedrift, veileder og lærling 2023 er kåret!

Kåring av året lærling 2023, Andrea L. Dalhus!

Samfunnet vårt har behov for kompetente fagarbeidere fremover, og lærlingordningen er virkemidlet for å utdanne ettertraktet arbeidskraft. Vi har gleden av å følge opp mange dyktige og engasjerte lærlinger. Styret i SKO mottok nominasjoner på flere lærlinger og kåret Andrea Dalhus til årets lærling 2023!

Andrea har blitt beskrevet som TIDENES lærling og er nominert av to ulike lærebedrifter. Hun viser sine gode faglige refleksjoner og meget høy kompetanse i alle oppgaver både i det praktisk og teoretisk. Hun beskrives som alltid positiv og imøtekommende, raus, god på relasjoner, ærekjær, lærevillig, kunnskapsrik, samarbeidsvillig, initiativrik og med et stort engasjement for arbeidet og opplæringen. I tillegg er hun ryddig i forhold til oppmøte og ellers i det å være en arbeidstaker.

Årets lærling med de andre nominerte.jpg

Her sammen med de andre nominerte pluss styreleder og daglig leder i opplæringskontoret. f.v.: Linda Bakkene (styreleder i SKO), Andrea Dalhus, Martine Eksund (daglig leder), Nelly Elise Cock-Olsen, Lukas Jelle Langlo, Viktoria Huse, Tuva Rønning Salen. Ikke til stede: Oda Katai Dybvik og Mari Rødset.

Kåring av årets veileder 2023, Oddveig Hide Olsvik!

Bærebjelken i fagopplæringen er veilederne, uten dere stopper det opp. Opplæringskontoret har mange kompetente veiledere som fortjener heder og ære for innsatsen og engasjementet de gjør for lærlingordningen!

Styret i SKO mottok nominasjoner på flere veiledere og kåret Oddveig Hide Olsvik som årets veileder 2023. Oddveig blir betegnet som en dyktig, trygg og engasjerende veileder og rollemodell, som alltid stiller opp og viser en yrkesstolthet som lett smitter over på andre. Hun er en god motivator, viser interesse og engasjement for lærlingen sitt arbeid. Lærlingen setter pris på at hun har vært tilgjengelig og føler seg sett, hørt og anerkjent av hun som veileder.

Årets veileder med de andre nominerte.jpg

Her sammen med de andre nominerte i kategorien årets veileder og med styreleder og daglig leder i SKO. f.v.: Linda Bakkene, Martine Eksund, Oddveig Hide Olsvik, Martine Strandabø, Margaretha Nygard, Viktoria Huse (for veileder sin Rakel Gangstøvik), Renate Grønnevik, Beate Brand-Hansen, Victoria Uri (for veilederene sine Sonja Jørstad og Annbjørg Kokot), Renate Hellebostad (for veilederen sin Ina Forbord).

Kåring av årets lærebedrift 2023, Åse helsehus!

Styret i Sunnmøre kommunale opplæringskontor mottok nominasjoner på flere lærebedrifter og er stolt over å kunne samarbeide med så mange dyktige bedrifter. Blant de nominerte ble Åse helsehus kåret til årets lærebedrift 2023!

Lærebedrifter gir ungdommer og voksne muligheten til å fullføre en fagutdannelse. De ivaretar en svært viktig samfunnsoppgave og fortjener alle en stor takk for innsatsen for fagopplæring.

Åse helsehus blir i nominasjonen bekrevet som en svært god og inkluderende arbeidsplass, hvor lærlingen føler seg godt tatt i mot. Lærlingordningen blir prioritert og verdsatt av faglig leder, veiledere og resten av kollegiet - og lærlingen føler seg sett og verdsatt på en god måte! Bedriften er god på å se lærlingen og tilpasse opplæringen, slik at det er gode muligheter for faglig og personlig vekst tross utfordringer.

Årets lærebedrift med de andre nominerte.jpg

Årets lærebedrift sammen med de andre nominerte i kategorien. F.v.: Linda Bakkene, Anne Myklebust Juliebø og Oddveig Hide Olsvik fra Blindheim barneskole og SFO, Margaretha Nygard, May Nygard Madsen og Carla Carvalho-Aarsæther fra Åse Helsehus, Martine Eksund, Beate Brand-Hansen, Renate Grønnevik, Nelly Elise Cock-Olsen og Lukas Jelle Langlo fra Nørve barnehage, Silje Vangstrøen fra Velledalen barnehage, Renate Hellebostad fra Sykkylven ungdomsskole, Viktoria Huse fra Møre barne- og ungdomsskole. Ikke til stede: representant fra Stordalstunet og Sula ungdomsskole

20240229_093930.jpg

Prisene ble delt ut på inspirasjonssamlingen i dag, av styreleder Linda og daglig leder Martine av opplæringskontoret. På samlingen fikk vi høre et inspirerende foredrag av Ida Johanna Aaraas - Med engasjement og humor formidlet ho verktøy som kan være nyttige for å styrke både selvtilliten og selvfølelsen. Hun snakket om psykisk helse, sosiale mediers påvirkning, og hvordan vi kan snu generasjon prestasjon til generasjon bra nok!

20240229_105148.jpg