Kåring av årets 2022

Kåring av årets 2022
Vi har kåret årets lærling, veileder og lærebedrift 2022!

Kåring av året lærling 2022, Susanne Myklebust!

Samfunnet vårt har behov for kompetente fagarbeidere fremover, og lærlingordningen er virkemidlet for å utdanne ettertraktet arbeidskraft. Vi har gleden av å følge opp mange dyktige og engasjerte lærlinger. Styret i SKO mottok nominasjoner på flere lærlinger og kåret Susanne Myklebust til årets lærling 2022!

Susanne utmerket seg fra første stund, med stor interesse for arbeidet og faget. Hun er opptatt av å lære av utført arbeid og søker stadig å løse arbeidsoppgaver enda bedre. Hun er lojal, ærlig og pliktoppfyllende, bidrar positivt i arbeidsmiljøet med kakebaking og julepynt for å nevne noen fine eksempler. Hun har engasjert seg i å forbedre lærebedriftens måte å introdusere oppgaver og situasjoner for neste lærling. Hennes innsats på veien frem mot fagbrevet har blitt bemerket og vi er stolte over å kunne kåre henne til årets lærling!

Årets veileder 2022.jpg

Kåring av årets veileder 2022, Eva- Iren Nordang!

Bærebjelken i fagopplæringen er veilederne, uten dere stopper det opp. Opplæringskontoret har mange kompetente veiledere som fortjener heder og ære for innsatsen og engasjementet de gjør for lærlingordningen!

Styret i SKO mottok nominasjoner på flere veiledere og kåret Eva-Iren Nordang som årets veileder 2022. Eva-Iren beskrives av lærlingene som en super veileder, som er engasjert i arbeidet sitt og lærlingene, stiller alltid opp og har en yrkesstolthet som smitter lett over på andre. Hun inspirerer og motiverer lærlingene, og styrker dem i deres utvikling!

Årets lærebedrift 2022.jpg

Kåring av årets lærebedrift 2022, Bu- og habilitering Stordal!

Styret i Sunnmøre kommunale opplæringskontor mottok nominasjoner på flere lærebedrifter og er stolt over å kunne samarbeide med så mange dyktige bedrifter. Blant de nominerte ble Bu- og habilitering Stordal kåret til årets lærebedrift 2022!

Lærebedrifter gir ungdommer og voksne muligheten til å fullføre en fagutdannelse. De ivaretar en svært viktig samfunnsoppgave og fortjener alle en stor takk for innsatsen for fagopplæring.

Marco Elsafadi.jpg

Prisene ble delt ut på inspirasjonssamlingen i dag, av styreleder Petter og daglig leder Martine av opplæringskontoret. På samlingen fikk vi høre et inspirerende foredrag av Marco Elsafadi - han snakket om relasjonens kraft, og hvordan vi sammen kan arbeide for å skape gode arbeidsmiljø, om klønekontoen som lærlinger har i læretiden, og hvordan vi kan gi og ta, men er vår egen lykkes smed.