Fylkes første kontrakt i Portørfaget!

Fylkes første kontrakt i Portørfaget!

For første gang er det signert lærekontrakt i Portørfaget i Møre og Romsdal!

En spennende og lærerik prosess for alle parter å være med på, når det skal etableres et nytt lærefag i fylket.

Om du er interessert i å vite mer om portørfaget. Se her!


Bilde er fra oppstartsmøte i dag med Sander, som blir den første faglærte portøren i fylket. Sammen med Irene som er veileder og Martine fra opplæringskontoret