Årsmøte

Årsmøte
Årsmøte i opplæringskontoret ble gjennomført tirsdag 18. april.

I årsmøte ble saker som blant annet årsmelding, regnskap for 2022 og budsjett for 2023 behandlet, det ble i tillegg behandlet saker knytt til reviderte vedtekter og strategiplan for Sunnmøre kommunale opplæringskontor for årene fremover.

Gledelig at så mange av våre medlemsbedrifter var representert på årsmøte vårt.

IMG_0266 årsmøtedeltakere.jpg

Det ble gjennomført valg av styre, som resulterte i noen endringer i styret vårt.

Daglig leder takker av styreleder Petter, nestleder Ann Kristin, samt lærlingrepresentant Kamilla, og vara til lærlingrep. Lukas for engasjement og samarbeid i styre foregående periode.

IMG_0259 avtoppende styre.jpg

Avtroppende styre: f.v.: Elin-Karin Hopland, Kamilla Halvorsen, Petter Sortevik, Ann Kristin Berg, Lucas Terøy Skarmyr, Øyvind Eriksen og Line Østrem Bjørnevik. Ikke tilstede: Tone Lillebø

Vi ønsker velkommen til styre for nye styremedlemmer. Det ble valgt ny styreleder Linda Bakkene, og nestleder Janne Aamelfot, samt lærlingrepresentant Oliver Remme og vara til lærlingrep. Andrea Dalhus

IMG_0262 påtroppende styre.jpg

Påtroppende styre: f.v.: Oliver Hoff Remme, Andrea Dalhus, Elin-Karin Hopland, Linda Bakkene, Øyvind Eriksen, Line Østrem Bjørnevik. Ikke tilstede: Tone Lillebø og Janne Aamelfot.